ĐƯỢC GÌ KHI TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN eDiGi?

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN eDiGi 

Chính sách chung

– Tất cả các khách mua hàng tại hệ thống cửa hàng eDiGi đều được hưởng chính sách này.

– Thẻ được cấp kể từ lần mua đầu tiên của khách hàng cho các mặt hàng Mac ( Macbook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, Mac Pro ), iPad, iPhone, Apple Watch tại cửa hàng và được tính cộng dồn cho tất cả các lần mua hàng tiếp theo

– Thẻ có giá trị tích lũy điểm để nâng cấp lên các mức thẻ cao hơn.

– Khách hàng chỉ cần cung cấp số điện thoại đã từng mua hàng tại eDiGi để nhân viên eDiGi kiểm tra thông tin hạng thẻ trên hệ thống